รับจดทะเบียน บริษัทใหม่

ถูกต้อง มืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษา
จดทะเบียนเร่งด่วน เสร็จใน 1 วัน

ทำไมลูกค้ากว่า 1,000 รายจึงเลือกใช้บริการของเอพีแอล

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ราคายุติธรรม

จดทะเบียนสำเร็จ ง่าย เพียง 4 ขั้นตอน

 • กรอกแบบฟอร์ม
 • เตรียมเอกสาร
 • ยืนยันและลงนาม
 • จดทะเบียนสำเร็จ

บริการรับจดทะเบียนบริษัท

จดทะเบียนบริษัท รายละเอียดเยอะ เตรียมเอกสารเยอะ เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เปลี่ยนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ให้เอพีแอล ดูแลการจดทะเบียนธุรกิจของคุณ

 • อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองจะจดทะเบียนธุรกิจแบบไหนดี
 • เมื่อจดทะเบียนแล้วนิติบุคคลต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะถูกกฎหมาย
 • มีกฎหมายบัญชีและภาษีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
 • ข้อควรรู้ก่อนจดทะเบียนธุรกิจ

อยากจดทะเบียนธุรกิจโดยที่ท่านไม่มีข้อมูลครบถ้วน การจดทะเบียนมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามมากกว่าที่ท่านคิด

โทรหาเราวันนี้ ให้คำปรึกษาฟรี เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง

เริ่มธุรกิจของคุณกับเอพีแอล

ค่าจดทะเบียน ราคาเริ่มต้น 1,990 บาท
ค่าทำบัญชี ราคาเริ่มต้น 3,990 บาท
ค่าสอบบัญชีราคาพิเศษ

เริ่มต้นธุรกิจของคุณกับเอพีแอล

จดทะเบียน หจก ราคาเริ่มต้น 1,990 บาท จดทะเบียนบริษัท ราคาเริ่มต้น 3,990 บาท ค่าบริการทำบัญชีราคาพิเศษ

แพ็กเกจบริการด้านบัญชี

อัตราค่าบริการที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมสำหรับกิจการขนาดเล็กและธุรกิจจัดตั้งใหม่

รับจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท

1,990 THB

per month

 • จดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด
 • แปรสภาพห้างหุ้นส่วน เป็นบริษัทจำกัด
 • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน
 • จดทะเบียนหนังสือบริคณฑ์สนธิ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อบริษัท กรรมการ ย้ายที่อยู่ เพิ่มและลดสาขา และเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
 • จดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชี

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

3,990 THB

per month

 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

บริการด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

9,990 THB

per month

 • ขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
 • เปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายการในทะเบียนนายจ้าง
 • แจ้งยกเลิกประกอบกิจการชั่วคราว

งานทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

3,990 THB

per month

 • ขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตน
 • เปลี่ยนแปลงและแก้ไขรายการในทะเบียนนายจ้าง
 • แจ้งยกเลิกประกอบกิจการชั่วคราว

บริการอื่น ๆ เพื่อทุกความต้องการของคุณ

3,990 THB

per month

 • งานทะเบียนพาณิชย์ และพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
 • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษ๊
 • บริการขอรหัสผ่านหน่วยงานราชการต่าง ๆ
 • ขออนุญาตจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์
 • งานติดตั้ง เปลี่ยนแปลง และยกเลิกป้าย

บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ

3,990 THB

per month

 • ใบอนุญาตจำหน่ายบุหรี่ สุรา
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจัดหางาน
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหาร

Accounting Plus

1,990 THB

per month

 1. ยื่นภาษี ณ ที่จ่าย และประกันสังคม
 2. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน
 3. ฟรีให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

Registration Only

3,990 THB

per month

 1. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคม
 2. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

All Inclusive

9,990 THB

per month

 1. ยื่นภาษี ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
 2. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

บริการจดทะเบียนอื่น สำหรับผู้ประกอบการใหม่

3,990 THB

per month

 1. คำนวณเงินเดือน และภาษี ณ ที่จ่าย
 2. จัดทำสลิปเงินเดือน โอนเงินเข้าบัญชี
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

3,990 THB

per month

 1. จัดทำประกันสังคมรายเดือน
 2. และดำเนินการแจ้งพนักงานเข้าออก
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

บริการขอใบอนุญาต การประกอบกิจการประเภทต่าง ๆ

3,990 THB

per month

 1. คำนวณต้นทุนขาย
 2. และจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

ลูกค้าพูดถึงเราอย่างไร