ปฏิบัติงานด้านบัญชี ยื่นเสียภาษีรายเดือน จัดทำรายงานประกันสังคม และรายการปิดบัญชี ผู้สมัครต้องมีบุคลิกภาพที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้ และต้องสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าและเพือนร่วมงานได้

 1. บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรม CD Organizer
 2. ยื่นภาษีประจำเดือน
 3. จัดทำรายงานประกันสังคม
 4. ปิดบัญชีประจำเดือน
 5. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวน 5 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 14000 – 20000 บาท (ขึ้นอยู่กับวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ)

สวัสดิการ

 1. ปรับเงินเดือนประจำปี + โบนัส
 2. ท่องเที่ยวประจำปี + New Year Party
 3. คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา
 4. ประกันสังคมตามกฎหมาย
 5. กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมาย
 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามความสมัครใจ
 7. วันลาป่วย ลาคลอดตามกฎหมาย
 8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย
 9. วันหยุดตามประเพณี
  10.ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย – หญิง อายุ 18-30 ปี
 2. วุฒิ ปวช – ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือกำลังศึกษารอบเสาร์ – อาทิตย์
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี MS Office (Word/Excel) และพิมพ์ดีดได้
 4. บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีทักษะด้านการสื่อสาร ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบ
 6. สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 7. มีการอบรมงานให้แม้ไม่มีประสบการณ์
 8. หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 18.00 (หยุด เสาร์ – อาทิตย์)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 1. อาคารพาร์ค เวนเจอร์ ชั้น 18
 2. ซอยสุขุมวิท 50 แยกสวัสดี 4
  สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช – โลตัสสุขุมวิท 50

วิธีการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง พร้อมรูปถ่ายและเอกสารการสมัครงานที่ สำนักงาน
 2. ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว และเอกสารสมัครงาน ทางไปรษณีย์
 3. ส่งประวัติพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการมาที่ info@aplthailand.com