สำนักงานบัญชี เอพีแอล

บริการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน
โดย CPD ผู้ทำบัญชีรับอนุญาต

ทำไมลูกค้ากว่า 200 รายจึงเลือกใช้บริการของเอพีแอล

เปลี่ยนจากผู้ทำบัญชีอิสระ มาเป็นสำนักงานบัญชี เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า ในราคาที่เหมาะสม

 • ควบคุมการทำงานตั้งแต่การรับส่งเอกสาร
 • เราส่งยืนยันยอดภาษี และประกันสังคม
 • รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา
 • พร้อมคำแนะนำที่ปฎิบัติได้จริง

ใหม่! ระบบบัญชีออนไลน์ 

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ สามารถประมวลผลรายงานได้แบบเรียลไทม์ ค่าทำบัญชีราคาพิเศษ เริ่มต้น 9,500 บาทต่อเดือน

ใหม่! ระบบบัญชีออนไลน์ 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ มากมาย

บริการด้านบัญชี

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร พร้อมโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ มากมาย

Start Up Package

3,990 THB

per month

 1. ยื่นภาษี ณ ที่จ่าย และประกันสังคม
 2. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน
 3. ฟรีให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

Standard Package

6,500 THB

per month

 1. ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม และประกันสังคม
 2. ปิดบัญชี จัดทำงบการเงินรายเดือน
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

Premium Package

9,500 THB

per month

 1. ยื่นภาษี ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
 2. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

บริการด้านเงินเดือน และประกันสังคม

3,990 THB

per month

 1. คำนวณเงินเดือน และภาษี ณ ที่จ่าย
 2. จัดทำสลิปเงินเดือน โอนเงินเข้าบัญชี
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

บริการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ

6,500 THB

per month

 1. จัดทำประกันสังคมรายเดือน
 2. และดำเนินการแจ้งพนักงานเข้าออก
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

บริการด้านเลขานุการบริษัท

19,990 THB

per month

 1. คำนวณต้นทุนขาย
 2. และจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
 3. ฟรี ให้คำปรึกษา และวางแผนภาษีอากร

ลูกค้าพูดถึงเราอย่างไร