Enquiries
ชื่อ :
อีเมลล์ :
โทรศัพท์ : *
บริการ :
   
กรอกรหัส
ข้างบนนี้ :
Favorites

บริการ Online

ตรวจค้นข้อมูล

คลังข้อมูลนักบัญชี

แบบฟอร์มงานบัญชี

ข้อมูลใช้บ่อย


หน้าแรกข่าว > ภาษีน่ารู้ > ภาษีอื่น ๆ > แบบภาษี ม.ค. 58 - มี.ค. 59 ยื่นแก้ไข ไม่มีปรับ

แบบภาษี ม.ค. 58 - มี.ค. 59 ยื่นแก้ไข ไม่มีปรับ

ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฎิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 หรือที่เราเรียกกันว่า "มาตรการบัญชีเล่มเดียว" นั้น เชื่อว่า ตอนนี้หลายๆ คนคงจะไปจดแจ้งเข้าระบบของกรมสรรพากรเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกันเรียบร้อยแล้ว

มาตรการนี้กำหนดให้นิติบุคคลที่แจ้งเข้าระบบ จะต้องทำบัญชีให้สะท้อนข้อเท็จจริงของกิจการ และแน่นอนการจะปรับบัญชีปัจจุบันให้สะท้อนข้อเท็จจริงของกิจการ จะต้องมีการแกไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น มีการปรับปรุงตัวเลขทั้งทางบัญชีและภาษี

ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ กระทรวงการคลังจึงได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งที่ยื่นแบบไว้แล้วแต่ไม่ถูกต้อง และที่ไม่ได้ยื่นแบบ สามารถแก้ไขรายการได้โดยไม่ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

ทีนี้เรามาดูกันว่าแบบภาษีที่ได้รับการขยายเวลานั้นมีอะไรบ้างงงงง
1. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ทั้งแบบ ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ทั้งแบบ ภพ 30 และ ภพ 36
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ 40
4. อากรสแตมป์ - ทั้งแบบ อส 4 ก และ อส 4 ข

ผู้ประกอบการทุกรายที่ได้จดแจ้งเข้าระบบบัญชีเล่มเดียวกับกรมสรรพากร สามารถใช้สิทธิ์ขยายเวลาโดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้ ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพนักงานหรือไม่ก็ตาม โดยแบบภาษีที่ยื่นนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีความประสงค์ที่จะยื่นแบบด้วยความสมัครใจของตนเอง ถ้าเป็นแบบที่ยื่นเพราะเจ้าพนักงานออกหนังสือประเมิน ผู้ประกอบการยังคงต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรตามปกติ

อ้างอิง : ข่าวประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากร ปชส. 13/2559
เรียบเรียงโดย : www.aplthailand.com
Credit Picture : www.pixabay.com